کفش اسکیت بچه گانه ارزان موجب دعوا بین دو کودک در پارک ملت تهران شد

کودکان زیر 5 سال نبایدکفش اسکیت بچه گانه ارزان سوار شوند. کودکان 6 تا 10 ساله باید هنگام کفش اسکیت بچه گانه ارزان نظارت دقیق بزرگسالان داشته باشند.

هنگام کفش اسکیت بچه گانه ارزان  یا رولربلید هرگز نباید کناره یا عقب وسیله نقلیه در حال حرکت را نگه دارید. آسیب های کفش اسکیت بچه گانه ارزان  و کفش اسکیت بچه گانه ارزان  رایج هستند و اغلب در اثر افتادن و برخورد با اجسام دیگر ایجاد می شوند.

بسیاری از این آسیب ها شکستگی یا رگ به رگ شدن مچ دست و مچ پا است. صدمات جدی، حتی مرگ، می تواند رخ دهد و اغلب در نتیجه صدمات به سر یا قفسه سینه در اثر برخورد با ماشین است. رگ به رگ شدن مچ پا یک آسیب رایج برای کفش اسکیت بچه گانه ارزان سواران و کفش اسکیت بچه گانه ارزان  بازان خط است و می تواند ورزشکاران را از کفش اسکیت بچه گانه ارزان بازدارد.

اسکیت

اگر ورزشکاری قبلاً به خصوص اخیراً دچار پیچ خوردگی شده باشد، احتمال بروز پیچ خوردگی مچ پا بیشتر است. درمان با استراحت، یخ، فشرده سازی و افزایش ارتفاع (RICE) آغاز می شود.

اگر ورزشکاران نمی توانند از مچ پای آسیب دیده خود برای راه رفتن حمایت کنند یا اگر درد شدید دارند، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند. ممکن است نیاز به اشعه ایکس باشد.

استفاده منظم از یخ (20 دقیقه) به کاهش درد و تورم کمک می کند. تمرینات تحمل وزن و تمرینات برای بازیابی دامنه حرکتی، قدرت و تعادل عوامل کلیدی در بازگشت به ورزش هستند.

خلخال ها و خلخال ها می توانند از بروز پیچ خوردگی مچ پا جلوگیری یا کاهش دهند. نوارها و مچ بند نیز می توانند از مچ پا حمایت کنند و به ورزشکار اجازه می دهند سریعتر به فعالیت بازگردند.