فردی در پارچ مدرج پلاستیکی عسل تولید کرد

پارچ مدرج پلاستیکی به عنوان مرتب کننده وسایل مختلفی هستند که کودک در فعالیت های بازی از آنها استفاده می کند (مهره ها، نخ ها، روبان ها، مدادها، نوارهای لاستیکی، مکعب های بازی روی تخته و موارد دیگر).

با تزیین این پارچ مدرج پلاستیکی ها با رنگ، برچسب، لوازم جانبی، ذائقه زیبایی شناختی را به کودک القا می کنیم. همچنین استفاده از پارچ مدرج پلاستیکی در شکل گیری نمایش های ریاضی ابتدایی در کودکان بسیار جالب است.

یک شکل هندسی با رنگ یا اندازه معین را روی پارچ مدرج پلاستیکی بچسبانید و از کودک دعوت کنید تا اشکال مقوایی را در پارچ مدرج پلاستیکی مرتب کند.

پارچ

همین کار در بازی های با اعداد، شمارش کار خواهد کرد. به عنوان مثال، پارچ مدرج پلاستیکی ها را به ترتیب جلو و معکوس اعداد بچینید، جمع و تفریق، علائم حسابی را یاد بگیرید.

بازی با پارچ مدرج پلاستیکی ها برای شمارش بسیار جالب است، قرار دادن آنها در یکدیگر و بیرون آوردن آنها. این روش برای حل مسائل جمع و تفریق خوب است. در عین حال، پارچ مدرج پلاستیکی ها یک استاندارد حسی عالی هستند: اندازه، اندازه، کمیت.

در عین حال، پارچ مدرج پلاستیکی ها یک استاندارد حسی عالی هستند: اندازه، اندازه، کمیت. پارچ مدرج پلاستیکی های  شفاف می تواند برای فعالیت های تحقیقاتی شناختی عالی باشد.

با پر کردن پارچ مدرج پلاستیکی از زمین و کاشت بذر هر گیاهی در آن، می‌توانیم رشد آن را از مرحله جوانه‌زنی تا رشد کامل گیاه مشاهده کنیم.

در همان زمان، کودک می تواند به طور مستقل از گیاه مراقبت کند، تغییراتی را در یک دفترچه ترسیم کند، بنابراین ما نگرش مراقبتی نسبت به دنیای طبیعی را در کودک القا می کنیم.

این پارچ مدرج پلاستیکی برای دستکاری آب مناسب هستند. آب را می توان از شیشه ای به پارچ مدرج پلاستیکی دیگر ریخت، مقدار آب را می توان کاهش داد و اضافه کرد، در نتیجه حجم مایع را اندازه گیری کرد.

می توانید با استفاده از پیپت، قاشق و غیره آب بریزید و اگر آب پارچ مدرج پلاستیکی ها را به رنگ های مختلف رنگ آمیزی کنید و رنگ ها را اضافه کنید و رنگ آب درون پارچ مدرج پلاستیکی را تغییر دهید، آنگاه فعالیت با کودک را به تجربه های فوق العاده تبدیل خواهید کرد.