فردی با فرش ماشینی اعلا به جنگ با ویروس کرونا رفت

در مرحله ریسندگی، نخ های مورد استفاده برای بافت فرش ماشینی اعلا آماده می شود. نخ های مورد استفاده در ساخت فرش ماشینی اعلا ماشینی از سه قسمت تشکیل شده است:

1) نخ خواب، معمولا از اکریلیک، پلی استر یا پلی پروپیلن ساخته شده است

۲) تارهای پود که معمولاً از جوت است

3) نخ ها: معمولا از پنبه یا پلی استر ساخته می شوند

آنچه که نوع فرش ماشینی اعلا را تعیین می کند، نوع نخ آن است. تکنولوژی تولید نخ اکریلیک و آماده سازی مورد نیاز برای فرآوری آن با آماده سازی مورد نیاز برای استفاده از نخ پلی استر متفاوت است.

نخ اکریلیک با سیستم ریسندگی الیاف کوتاه تهیه می شود و سپس با رنگ های مناسب رنگ شده و حرارت داده می شود و سپس به قسمت بافندگی ارسال می شود.

فرش

اما نخ پلی استر با ریسندگی ساخته می شود و به دو صورت رنگ آمیزی یا رنگرزی استفاده می شود. شرکت های فرش ماشینی اعلا ماشینی می توانند یا مرحله ریسندگی داشته باشند و یا نخ های آماده خریداری کنند.

پس از آماده شدن نخ، در مرحله پیش بافت، نخ های ماسوره بزرگ را بر روی ماسوره های کوچکتر پیچانده و بر اساس طرح قالی، روی قفسه دستگاه قالی بافی قرار می دهند.

دومین و شاید مهمترین مرحله در زنجیره تولید فرش ماشینی اعلا، بافتنی است. در این مرحله فرش ماشینی اعلا با تکنیک های مختلفی بافته می شود. به طور کلی سیستم قالی بافی مانند پارچه بافی است با این تفاوت که با دو سیستم استتار بافته می شود.

در واقع در دستگاه بافندگی دو فرش ماشینی اعلا به طور همزمان بافته می شود که یکی فرش ماشینی اعلا رویه و دیگری فرش ماشینی اعلا پایین نامیده می شود.