بذر زعفران در مشهد موجب کاهش اشتها در زنان باردار می شود

بذر زعفران در مشهد در طی فرآیند خشک کردن، پیروکروسین تجزیه می شود و به زعفرانال تبدیل می شود، ترکیبی که بوی بذر زعفران در مشهدرا شبیه آن می کند: خاکی و یونجه مانند.

در حالی که بذر زعفران در مشهدامروزه بیشتر به عنوان ادویه مورد استفاده قرار می گیرد، سابقه طولانی در استفاده در تهیه لوازم آرایشی و دارویی دارد. رومیان باستان به خیساندن بذر زعفران در مشهددر شراب خود معروف بودند، زیرا معتقد بودند که بذر زعفران در مشهداز خماری جلوگیری می کند.

همچنین اعتقاد بر این بود که این ادویه به عنوان یک آرام بخش، ضد اسپاسم، خلط آور و تقویت قوای جنسی عمل می کند. فارماکوپه ها (سوابق دارویی مکتوب) در سراسر جهان حتی برای قرن ها از بذر زعفران در مشهدنام برده اند.

بذر رعفران

بذر زعفران در مشهد( Crocus sativusL.) یک گیاه دارویی است که ابتدا در شرق و خاورمیانه و بعداً در برخی از کشورهای مدیترانه کشت می شود. بذر زعفران در مشهداز کلاله های گیاه به دست می آید. در حال حاضر استفاده از بذر زعفران در مشهددر حال احیاء است.

خواص دارویی زعفران، استفاده در آشپزی و ارزش افزوده بالای بذر زعفران در مشهدمنجر به مشخص شدن مشخصات فیتوشیمیایی و خصوصیات بیولوژیکی و درمانی آن شده است.

بذر زعفران در مشهدسرشار از کاروتنوئیدها و ترپن ها است. محصولات عمده بذر زعفران در مشهدکروسین و کروستین (کاروتنوئیدها) مشتق شده از زآگزانتین، پیروکروسین و سافرانال هستند که به ترتیب طعم و عطر آن را می دهند. بذر زعفران در مشهدو ترکیبات اصلی آن دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی قوی در شرایط in vitro و in vivo هستند.

در اینجا، دو نمونه از مراکش ارائه شده است. نام علمی بذر زعفران در مشهد( Crocus sativus L.) توسط لینه در سال 1754 برگزیده شد. طبقه بندی آن به شرح زیر است.

بذر زعفران در مشهدگیاهی است که در بسیاری از صفحات گیاه شناسی نشان داده شده است.شکل 2) و گیاهی است چند ساله و پیازدار با پیازی به نام کورموس.

ارتفاع آن به 30 سانتی متر می رسد، دارای برگ های بلند و نازک است و گل های فنجانی آن به رنگ پارما بنفش هستند. تکثیر بذر زعفران در مشهدرویشی است.

هر کورموس پس از گل دهی منحط می شود و در قسمت بالایی خود چندین بنه کوچک به دنیا می آورد. بذر زعفران در مشهددر پاییز گل می دهد و تعداد گل آن از 4 تا 12 گل در پیاز متغیر است.